Wsparcie dla przedsiębiorców na utrzymanie działalności

dofinanswania

Więcej szczegółów na portalu Funduszy Europejskich -> 

 

Projekt nr POIR.03.04.00-30-0383/20

Krótki opis projektu:

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia
bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek
epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N)

Planowane efekty:

Wskaźnik rezultatu: Liczba miesięcy utrzymania działalności przedsiębiorstwa: 3

Wartość bezzwrotnego wsparcia PLN  85895.79, w tym wkład EFRR 85 895.79 PLN

 

Projekt nr POIR.03.04.00-30-0384/20

Krótki opis projektu:

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia
bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek
epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N)

Planowane efekty:

Wskaźnik rezultatu: Liczba miesięcy utrzymania działalności przedsiębiorstwa: 3

Wartość bezzwrotnego wsparcia PLN  70133.64, w tym wkład EFRR 70133.64 PLN