Wózki specjalizowane UDT - zapisy

Zapisz się na szkolenia, aby uzyskać uprawnienia UDT: 
– operatora wózka z wysięgnikiem 
– operatora wózka z osobą obsługującą
   podnoszoną wraz z ładunkiem 

Zapisz się na szkolenie

Warunki uczestnictwa:

Kandydat na operatora musi mieć:

– ukończone 18 lat

– stan zdrowia umożliwiający pracę na stanowisku operatora suwnic, wciągników i wciągarek oraz żurawi stacjonarnych warsztatowych, potwierdzony
   stosownym zaświadczeniem lekarskim