Suwnice ogólnego i specjalnego przeznaczenia UDT - zapisy

Zapisz się na szkolenia, aby uzyskać uprawnienia UDT: 
– operatora suwnicy, wciągnika i wciągarki ogólnego i specjalnego przeznaczenia 

Zapisz się na szkolenie

Warunki uczestnictwa:

Kandydat na operatora musi mieć:

– ukończone 18 lat

– stan zdrowia umożliwiający pracę na stanowisku operatora suwnic, wciągników i wciągarek oraz żurawi stacjonarnych warsztatowych, potwierdzony
   stosownym zaświadczeniem lekarskim