Podesty ruchome przejezdne, zwyżka UDT

Zapisz się na szkolenia, aby uzyskać uprawnienia UDT: 
– operatora podestu zwyżki 
– operatora podestu przegubowego 

Zapisz się na szkolenie

Warunki uczestnictwa:

Kandydat na operatora musi mieć:

– ukończone 18 lat

– stan zdrowia umożliwiający pracę na stanowisku operatora suwnic, wciągników i wciągarek oraz żurawi stacjonarnych warsztatowych, potwierdzony
   stosownym zaświadczeniem lekarskim