Outsourcing

Polega na zleceniu realizacji wybranych procesów biznesowych, które dotychczas odbywały się bezpośrednio w firmie lub nie było ich wcale. Oferowane przez nas usługi outosurcingu personelu umożliwiają naszym Klientom skupienie się na realizacji celów strategicznych, generujących wzrost przychodów, nie rezygnując przy tym z jakości i przejrzystości zleconych funkcji HR.

Korzyści z outsourcingiem:

  • Obniżenie kosztów obsługi kadrowo-płacowej,
  • Zmiana struktury kosztów: z kosztów osobowych na koszty usługowe,
  • Minimalizacja kosztów związanych ze wzrostem zatrudnienia (np. fundusz socjalny, składki na PFRON),
  • Poprawa rentowności firmy,
  • Utrzymanie limitu etatów w strukturach firmy
 
kierownik Agencji Zatrudnienia

Martyna Kmiecik

Wspieram merytorycznie zespół w zakresie przepisów prawnych, szczególnie prawa pracy, zatrudniania cudzoziemców, zatrudniania pracowników tymczasowych. Jestem odpowiedzialna za formalno-prawne zabezpieczenie realizacji usług.