Baza Usług Rozwojowych

Baza Usług Rozwojowych, czyli ogólnodostępna, BEZPŁATNA baza ofert usług rozwojowych świadczonych w rozmaitych formach, m.in.: szkoleń, kursów zawodowych, doradztwa, studiów podyplomowych, mentoringu czy coachingu.

Baza Usług Rozwojowych 

Powstała w celu zapewnienia powszechnego dostępu do wysokiej jakości usług rozwojowych świadczonych na rzecz przedsiębiorstw i pracowników. Baza zapewnia użytkownikom wiele funkcjonalności, w tym m.in.:

• powszechny dostęp do informacji na temat podmiotów świadczących usługi rozwojowe oraz ich oferty tak, aby każdy zainteresowany przedsiębiorca lub osoba prywatna mogła w sposób prosty i szybki wyszukać ofertę rozwojową dopasowaną do swoich potrzeb,

• oferuje użytkownikom, którzy nie znajdą odpowiadającej im usługi, możliwość zamówienia „usługi szytej na miarę”, czyli takiej, która odpowiada w sposób bezpośredni na ich potrzeby,

• stwarza użytkownikom możliwość oceny usług, z których korzystali,

• na podstawie dotychczasowych ocen innych użytkowników baza stwarza możliwość wyboru usług w najwyższej jakości.

Bezpłatne szkolenia

Na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych mikro, mali lub średni przedsiębiorcy mogą pozyskać dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach regionalnych programów operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO).

Firma EMAT HRC jest podmiotem zarejestrowanym w Bazie Usług Rozwojowych jako podmiot świadczący usługi rozwojowe w obszarach: szkolenia i doradztwa, w tym coachingu i mentoringu. Wysoka jakość świadczonych przez nas usług w zakresie szkoleniowo-rozwojowym została potwierdzona Certyfikatem: Standard Usług Szkoleniowo-Rozwojowych SUS 2.0.

EMAT HRC wspomoże Państwo w rejestracji w Bazie Usług Rozwojowych  i sprecyzowaniu w szybki sposób potrzeb szkoleniowych.
Jeśli pragną Państwo uzyskać dostęp do korzyści, które gwarantuje usługodawcom Baza Usług Rozwojowych zapraszamy do współpracy.

emat

Barbara Pituła-Janecka

Wspieram merytorycznie zespół w zakresie przepisów prawnych, szczególnie prawa pracy, zatrudniania cudzoziemców, zatrudniania pracowników tymczasowych. Jestem odpowiedzialna za formalno-prawne zabezpieczenie realizacji usług.