Rekrutacja stała

Od rekrutacji tymczasowej wyróżnia kilka ważnych elementów. Podstawową i najważniejszą różnicą jest kwestia umowy. W obu przypadkach obowiązywać może umowa o pracę – różnicę stanowi jednak podmiot zatrudniający. W przypadku rekrutacji stałej pracodawcą jest bezpośrednio nasz Klient, w pracy tymczasowej zazwyczaj są to agencję pracy tymczasowej, które oddelegowują kandydata do pracy na rzecz Klienta. Kolejną ważną różnicę stanowi okres wypowiedzenia, który mimo zatrudniania w przypadku rekrutacji stałej i tymczasowej na umowę o pracę jest różny. Osoby zatrudnione w modelu pracy tymczasowej, których okres zatrudnienia jest krótszy lub równy dwa tygodnie, obowiązuję termin wypowiedzenia wynoszący trzy dni. W przypadku rekrutacji stałej umowy zawierane są na dłuższe okresy i minimalny okres wypowiedzenia to tydzień.

 

Rekrutacja stała

Rekrutacja stała to również inny model działania poszukiwania kandydatów ale też wykorzystywanych narzędzi do ich selekcji. Głównym celem w rekrutacji stałej jest znalezienie odpowiedniego kandydata na dane stanowisko z odpowiednimi kompetencjami i kwalifikacjami. Najczęściej mowa tu o średnich i wyższych szczeblach stanowiskowych. Dzięki prowadzeniu stałej rekrutacji posiadamy bazę zaufanych , wykfalifikowanych kandydatów, których można dopasować do poszczególnych projektów.

Jednym z najczęściej pojawiających się wyzwań w prowadzeniu rekrutacji stałej jest czas pozyskania wykfalifikowanego pracownika. Nasi Klienci dzięki współpracy z nami ograniczają zasoby oraz czas niezbędny do przeprowadzenia podstawowych procesów selekcji co pozwala im na oszczędność i skupienie uwagi na rozmowach już z potencjalnymi kandydatami na poszukiwane stanowisko.

Konsultant ds. Pracowników Tymczasowych

Sylwia Jaworska

Wspieram merytorycznie zespół w zakresie przepisów prawnych, szczególnie prawa pracy, zatrudniania cudzoziemców, zatrudniania pracowników tymczasowych. Jestem odpowiedzialna za formalno-prawne zabezpieczenie realizacji usług.