Outplacement

OUTPLACEMENT

Wsparcie dla pracodawców i zwalnianych pracowników w czasach pandemii.

Firma w obliczu kryzysu

Obecnie gospodarka jest niepewna i niestabilna. Przedsiębiorstwa zmuszone są do walki o przetrwanie. Wynikiem tego jest podjęcie zdecydowanych działań, jakimi są cięcia kosztów. Jednym z rozwiązań służących ratowaniu firmy, po które może sięgnąć pracodawca w sytuacji kryzysu jest redukcja kosztów zatrudnienia. Rozwiązanie to jest w stanie zwiększyć szanse firmy na przetrwanie. W ujęciu długofalowym powinno ono być przeprowadzone w sposób odpowiedzialny i zaplanowany, to znaczy taki, który nie zachwieje  wizerunkiem firmy wśród lokalnej społeczności, partnerów gospodarczych, a przede wszystkim wśród pracowników.

Narzędziem, które będzie wsparciem w tym trudnym okresie zarówno dla pracodawcy, jak i pracownika jest outplacement.

Czym jest outplacement?

Celem outplacementu jest skuteczna organizacja procesu zwolnień. Działania skierowane są do zwalnianych pracowników, ale również ukierunkowane na pomoc przedsiębiorstwu w przeprowadzeniu redukcji personelu w jak najmniej konfliktowy sposób.

Właściwie zaplanowany i wdrożony outplacement stanowi istotne wsparcie dla osoby zwalnianej i jest działaniem chroniącym wizerunek pracodawcy. Ma na celu budowanie dobrych relacji pomiędzy rozstającymi się stronami.

Działania outplacementu to między innymi:

  • aktywne wsparcie w poszukiwaniu nowej pracy – pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych, pomoc w znalezieniu ofert pracy i odnalezieniu się na obecnym rynku pracy, przygotowanie do rozmów kwalifikacyjnych,
  • wsparcie psychologiczne w zakresie radzenia sobie z sytuacją kryzysową i emocjami związanymi z utratą pracy,
  • pomoc w analizie predyspozycji i zdobyciu nowych kwalifikacji zawodowych  – udział w warsztatach, szkoleniach i webinarach z zakresu autoprezentacji, negocjacji, rozwoju osobistego oraz pomoc w planowaniu dalszej drogi zawodowej.

Korzyści dla pracodawcy

Dzięki dobrze zaplanowanemu procesowi redukcji etatów organizacja zyskuje multum pozytywnych aspektów. Korzyści dla pracodawcy to:

  • ochrona wizerunku firmy,
  • zwiększenie poczucia bezpieczeństwa wśród zwalnianych pracowników, a co za tym idzie zwiększenie lojalności w stosunku do pracodawcy. Pracownik, któremu okaże się wsparcie, zrozumienie i szacunek wykaże większe zrozumienie dla działań pracodawcy,
  • zwiększenie poczucia bezpieczeństwa wśród osób, które pozostają w firmie, a tym samym ograniczenie spadku wydajności. Pracownikom, którzy zostaną w firmie może towarzyszyć niepokój o przyszłość, nieufność, smutek, gniew, poczucie krzywdy. Te emocje mogą znacznie osłabić efektywność.  Świadomość, że pracodawca angażuje się  i okazuje wsparcie w znalezieniu nowej pracy przekłada się na zrozumienie sytuacji i poprawienie atmosfery w firmie,
  • odciążenie działu kadr i HR,
  • zdobycie uznania i ochrona reputacji firmy wśród klientów, kontrahentów oraz potencjalnych przyszłych pracowników.

Rodzaje outplacementu

Outplacement grupowy

Zwykle towarzyszy restrukturyzacji, fuzji, zmianom modelu biznesowego, likwidacji firmy, jej zakładu lub oddziału. Może być stosowany także przy małych redukcjach etatów. Często jest częścią procesu zwolnień grupowych. Obowiązek zadbania o pracowników tracących pracę nakłada ustawodawca, ale sposób w jaki jest on realizowany zależy wyłącznie od firmy.

Outplacement indywidualny

Program przygotowany dla pojedynczej osoby, która otrzymała wypowiedzenie w wyniku decyzji pracodawcy. Zaproponowanie możliwości skorzystania z programu świadczy o trosce pracodawcy, a Ci, którzy pozostają w firmie, nabierają większego zaufania do swojego kierownictwa. Program taki zapewnia indywidualne podejście i wsparcie w szukaniu pracy w miejscu zamieszania klienta lub tam, gdzie chciałby podjąć zatrudnienie.

Jak wybrać program outplacementu?

Z perspektywy pracownika najlepszym rozwiązaniem będzie zaproponowanie mu outplacementu spersonalizowanego i dostosowanego do jego potrzeb. Dla pracodawcy może to być jednak ciężkie do zrealizowania. Warto więc uciec się w takich przypadkach do sprawdzonych procesów i rozwiązań biznesowych. Należy jednak uważać na to, aby działania firmy nie były odbierane przez zwalnianego pracownika jako czysto wizerunkowe, a dawały mu realną wartość i pakiet pomocowy. Im wyższe stanowisko zajmuje zwalniany pracownik tym model outplacementu powinien być bardziej rozbudowany. Jeśli chcemy podać pomocną dłoń specjalistom i menedżerom będziemy musieli zapewnić mu pełen pakiet, wraz z doradztwem psychologicznym, szkoleniem z autoprezentacji itp. Przy redukcji etatów niższego szczebla pakiet outplacementu będzie mniej skomplikowany.  

Dobrze skonstruowany program outplacementu powinien zawierać w sobie elementy szkoleń, webinariów, czy warsztatów, które zapewnią zwalnianym osobą dodatkowe, namacalne kompetencje i rozwój.

Wspólnie dobierzemy odpowiednie rozwiązanie dla Twojej firmy!

Elżbieta Matysiak

Elżbieta Matysiak
właściciel marki EMAT HRC
68 347 35 00
e.matysiak@emat.com.pl