Kierownik wypoczynku ONLINE STACJONARNIE- zapisy

Chcesz być kierownikiem obozu, kolonii, wyjazdów dla dzieci i młodzieży? Zapisz się na kurs i zdobądź uprawnienia! 

Zapisz się na szkolenie

Wymagania dla kierownika wypoczynku

UKOŃCZONY KURS KIEROWNIK WYPOCZYNKU | 

Co najmniej średnie wykształcenie, oraz spełnia jedno z poniższych wymagań: 

– jest nauczycielem

– jest instruktorem harcerskim – posiadanie stopnia podharcmistrza lub harcmistrza

– posiada co najmniej trzyletni staż pracy opiekuńczo-wychowawczej lub dydaktyczno-wychowawczej

– osoba niekarana