Badanie psychologiczne na broń

badanie na broń

Celem badan psychologicznych na broń jest wykluczenie zaburzeń funkcjonowania psychologicznego wśród kandydatów do posiadania lub posługiwania się bronią.

Dla kogo jest badanie na broń?

Badanie psychologiczne na broń obejmuje:

Ocenę poziomu sprawności intelektualnej

Ocenę osobowości z uwzględnieniem funkcjonowania w sytuacjach trudnych

Ocenę poziomu dojrzałości społecznej i emocjonalnej

MIEJSCE REALIZACJI 64-200 Wolsztyn ul. Dąbrowskiego 1

Elżbieta Matysiak

Osoba kontaktowa:

Elżbieta Matysiak
właściciel marki EMAT HRC 
68 347 35 00
e.matysiak@emat.com.pl